Ska man mäta framtidskompetenser?

I denna vecka, 23-24 januari, hade Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, sin årliga konferens – Bättre Skola. På konferensens andra dag höll jag en presentation på temat: Ska man mäta framtidskompetenser? Utgångspunkten var att arbetsgivare, både i Sverige och internationellt, har visat ett ökat intresse för att skolan ska träna bredare kompetenser än de traditionella ämneskunskaperna.… Fortsätt läsa Ska man mäta framtidskompetenser?

Kan vi träna och mäta bredare kompetenser i skolan?

Den 4 juni arrangerades en konferens om framtidskompetenser eller ”21st Century Skills” av Skolverket, Utbildningsdepartementet och stiftelsen DIU i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet, IT- och telekomföretagen och Microsoft. Konferensen var en fortsättning på en Skolverkskonferens i mars. Två internationella forskningsprojekt var inbjudna för att presentera sina rön och ge sin bild av… Fortsätt läsa Kan vi träna och mäta bredare kompetenser i skolan?

Svenska konferenser om framtidskompetenser uppmärksammas i USA

Den 4 juni kommer Utbildningsdepartementet, Skolverket, Stiftelsen DiU m.fl. att arrangera en konferens om framtidskompetenser, initierad av undertecknad. Vid konferensen, som inleds av statssekreterare Bertil Östberg, kommer två intressanta forskningsprojekt att presenteras: dels Innovative Teaching and Learning och dels Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S). Båda finns kortfattat beskrivna i en artikel i… Fortsätt läsa Svenska konferenser om framtidskompetenser uppmärksammas i USA

Icke-kognitiva kompetenser viktigare än vi tror

Det finns gott stöd i forskningen för att det är viktigt att skolan ägnar sig åt att arbeta med framtidskompetenser. Den amerikanske forskaren Henry M Levin, från Columbia University i USA, har sammanställt en stor mängd forskning i en artikel som han presenterade vid en konferens på Skolverket, den 5 mars 2012.[1] Levin och de… Fortsätt läsa Icke-kognitiva kompetenser viktigare än vi tror

Framtidskompetenser i DiU

Tidskriften Datorn i Utbildningen har gjort ett temanummer om framtidskompetenser, nr 1/2012. Förutom en artikel av undertecknad finns ytterligare tre artiklar: Kan skolan utveckla framtidskompetenser? Ofta pratar man om ”21st century skills”, vilka dessa kompetenser är, hur de bäst kan tränas och om, och i så fall hur, de kan mätas. Jan Hylén om två… Fortsätt läsa Framtidskompetenser i DiU

Digital badges – ett nytt sätt att bedöma kompetens

Strunt i examina, diplom, betyg och långa utbildningar! Det viktiga är att du kan jobbet! Vi bryr oss inte om hur du skaffat dig kunskapen – bara du har den. En stor amerikansk stiftelse, MacArthur Foundation,vill nu tillsammans med Mozilla, Duke University m.fl. ta fram ett antal nya sätt att värdera och validera kunskaper. Den… Fortsätt läsa Digital badges – ett nytt sätt att bedöma kompetens

Rätt analys av framtidskompetenser, men fel medicin

På DN Debatt igår (18/8) skrev Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund att svenska elevers framtidskompetenser behöver stärkas. Analysen baseras på en intressant undersökning som Demoskop gjort. Den hittar du här. Undersökningen utgår bl.a. ifrån Swedish Standards Institutes definition av vad kompetens är samt EUs 8 nyckelkompetenser. I en skrift, som du hittar här (Internationell kartläggning),… Fortsätt läsa Rätt analys av framtidskompetenser, men fel medicin