Sverige som bäst på medelmåttig nivå i PISA 2011

Under sommaren har det kommit två internationellt jämförande studier av IT-användningen i skolan. Den ena är PISA som 2009 samlade in data om antal datorer och IT-användning i 45 länder. Den andra kommer från EU-organet Eurydice och är en sammanställning av uppgifter från flera olika källor. Båda visar att Sverige som bäst hamnar på en… Fortsätt läsa Sverige som bäst på medelmåttig nivå i PISA 2011

m-learning – mobilt lärande undersöks av UNESCO

Mobilt lärande, i huvudsak lärande med mobiltelefoner och andra handhållna apparater, växer lavinartat i takt med att allt fler har tillgång till mobiler och andra små digitala redskap (surfplattor, läsplattor mm). Samtidigt som vi i vårt land förbjuder mobiltelefoner i skolan så används de alltmer i undervisningen i utvecklingsländernas skolor och framför allt i det… Fortsätt läsa m-learning – mobilt lärande undersöks av UNESCO

Stanford och Google ger bort kunskap gratis

I helgen har både DN och SvD uppmärksammat att Stanford (i samarbete med Google) startat en gratiskurs för ca 100 000 studenter! Man lägger alltså inte bara ut sina lärresurser gratis utan inbjuder även till en gratis introduktionskurs. Givetvis görs detta inte bara av generositet, utan det finns tankar om hur man ska ha nytta… Fortsätt läsa Stanford och Google ger bort kunskap gratis

Rätt analys av framtidskompetenser, men fel medicin

På DN Debatt igår (18/8) skrev Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund att svenska elevers framtidskompetenser behöver stärkas. Analysen baseras på en intressant undersökning som Demoskop gjort. Den hittar du här. Undersökningen utgår bl.a. ifrån Swedish Standards Institutes definition av vad kompetens är samt EUs 8 nyckelkompetenser. I en skrift, som du hittar här (Internationell kartläggning),… Fortsätt läsa Rätt analys av framtidskompetenser, men fel medicin

Fel skolreformer kan försämra läget

En av vår tids främsta skolforskare heter Michael Fullan. Han publicerade i våras en spännande artikel om hur felaktiga skolreformer inte bara gör att utlovade förbättringar uteblir. De kan till och med försämra läget för det land eller den delstat som introducerar dem. Han börjar med att identifiera fyra komponenter som skapar systemförbättringar: främja motivationen… Fortsätt läsa Fel skolreformer kan försämra läget