Rapport om arbetsmarknadens och skolans digitalisering i EU

I september 2019 initierade tankesmedjan FORES en workshop här i Sverige om arbetsmarknadens automatisering och digitalisering och vilka konsekvenser dessa förändringar medför för utbildningssystemet. Tillsammans med European Liberal Forum (ELF) genomfördes ytterligare en serie workshops följde i olika europeiska länder. Jag hade förmånen att vara med och ta fram ett underlag vilket, tillsammans resultatet av diskussionerna, har sammanställts i en rapport som numera finns tillgänglig här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *