Digital badges – ett nytt sätt att bedöma kompetens

Strunt i examina, diplom, betyg och långa utbildningar! Det viktiga är att du kan jobbet! Vi bryr oss inte om hur du skaffat dig kunskapen – bara du har den.
En stor amerikansk stiftelse, MacArthur Foundation,vill nu tillsammans med Mozilla, Duke University m.fl. ta fram ett antal nya sätt att värdera och validera kunskaper. Den snabba tillväxten av OER och fria kurser på nätet gör att många människor har mycket kompetens men de har inte några papper som visar att de faktiskt behärskar dessa kunskaper. I ett första steg utlyses en tävling där de bäst utformade ”märkena” vinner.
Tanken är att branscher och företag ska kunna använda dessa ”märken” för att få tag i folk med rätt kunskaper och enskilda individer ska kunna titta på märkena för att se vad man behöver lära sig för att få vissa typer av jobb. Det är alltså en form av öppen validering av kunskaper. Det visar också att institutioner inom högre utbildning kommer att behöva inrikta sig mer mot att granska och utvärdera kunskaper och mindre mot att undervisa. Denna förändring har legat i luften sedan OER introducerades.
I USA applåderas initiativet med ”digital badges” av Obama-administrationen. Den amerikanske utbildningsministern sade vid öppningscermonin:
“Badges can help engage students in learning, and broaden the avenues for learners of all ages to acquire and demonstrate—as well as document and display—their skills. By promoting badges and the open education infrastructure that supports them, the federal government can contribute to the climate of change that the education, business and foundation sectors are generating. We can build new avenues for entrepreneurship and collaboration, and spark economic development at home and around the world.”
Du kan läsa mer om “digital badges” här: BADGES_INFO

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *