Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?

Coronakrisen blixtbelyste hur viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn när distansundervisningen ökade drastiskt 2020. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att med omkring trettio års digitalisering på utbildningsområdet finns en jämförelsevis mogen hemmamarknad för edtech att verka på. Det finns även bred evidens för att digital teknik kan ge goda utbildningsresultat. Nu behövs ett närmare samarbete mellan forskning, praktik och marknad liksom stöd för innovationsupphandling och bättre fungerande kompetensförsörjning. s mer i denna nya rapport.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *