Digitalt rådslag pågår!

Tyck till om förslag på problemformulering i #skolDigiplan, 1-7 oktober!
Du är välkommen att delta i digitala rådslag för fokusområdena “Digital kompetens för alla” och ”Likvärdig tillgång och användning” i #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. Uppgiften denna gång är att ge inspel till en problembeskrivning som projektets arbetsgrupper har tagit fram. Förslaget på problembeskrivning innefattar bland annat strategiskt ledarskap, infrastrukturfrågor, tillgång till digitala verktyg och digitala lärresurser samt användning av digitalisering till undervisning och administration.
I rådslaget på VoteIT kan du diskutera, ge förslag på ändringar eller lägga till egna förslag. Ju fler inspel vi får desto bättre underlag och bättre förankring av  #skolDigiplan.
Hur deltar jag in i rådslaget?
Du deltar genom VoteIT (https://skl.voteit.se/) som är SKL:s plattform. Här kan du kan bidra med förslag och idéer kring handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan.
Detta rådslag kommer att vara öppet mellan den 1:a och 7:e oktober för alla registrerade och du behöver inte ha en personlig inbjudan.
Du ger inspel om det du vill och kan. Det kan vara mycket eller lite. Du kan hoppa över avsnitt eller tycka till om allt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *