Det behövs oberoende utvärderingar av kulturpolitiken

Tillsammans med kollegorna Johan Groth och Tobias Harding har jag i dagarna levererat en plan för utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten, som bara har cirka tre år på nacken, läggs nu ner av regeringen. Inte för att de gjort ett dåligt jobb utan för att man anser att den inte… Fortsätt läsa Det behövs oberoende utvärderingar av kulturpolitiken

Rättelse

Personer som är mer insatta än jag har påpekat att det faktiskt finns positiva skrivningar om it i skolan i årets budgetproposition dolda under rubriken “Nationella skolutvecklingsprogram” (sid 169). Där kan man läsa: “Det är viktigt att tillvarata den strategiska potential som it kan ha för skolutvecklingen. It kan bidra till att öka verksamhetens innovativa… Fortsätt läsa Rättelse

Inga digitala skolsatsningar i årets budget heller…

Den som hoppats att den nya regeringen skulle inleda sin mandatperiod med en kraftfull satsning på skolans digitalisering blir besviken om hen läser årets budgetprop. I texterna om skolan (Utgiftsområde 16) söker man förgäves efter ord som ”informationsteknik” (nämns 0 gånger) eller ”informationsteknologi” (nämns också 0 gånger). Ordet ”digital” finns med 12 gånger varav 7… Fortsätt läsa Inga digitala skolsatsningar i årets budget heller…

Blunda inte för digitaliseringens kostnader

I Sverige diskuterar vi mycket sällan kostnaderna för skolans digitalisering. Jag tror det finns (minst) två skäl till detta. Vi har dålig koll på de faktiska kostnaderna. Vi vet vad det kostar att köpa in datorer, surfplattor mm, liksom vad licenser, programvaror mm kostar. Vi har mindre kontroll över kostnader för kompetensutveckling och liknande poster.… Fortsätt läsa Blunda inte för digitaliseringens kostnader

Horizon Europe utkommer idag

Nu kommer den första Horizon Europe, det vill säga motsvarande teknikspaningsrapport som årligen ges ut i USA. Norge kom också med en rapport för ca ett år sedan. Här en länk till EU-kommissionens pressmeddelande. Och här hittar du själva 2014_Horizon Europe. Jag medverkade som en av experterna i den europeiska panelen – en intressant upplevelse.