2 datorer per elev?

Här hittar du mitt inlägg på SKLs blogg inför Skolriksdagen i mars 2011: En dator per elev räcker inte Rubriken ska inte missförstås – det är inte mer än en dator till varje elev jag efterfrågar, utan en plan, en pedagogisk idé och lite uppföljning. Enbart datorer höjer inte elevernas resultat.

2 datorer per elev?

Här hittar du mitt inlägg på SKLs blogg inför Skolriksdagen i mars 2011: En dator per elev räcker inte Rubriken ska inte missförstås – det är inte mer än en dator till varje elev jag efterfrågar, utan en plan, en pedagogisk idé och lite uppföljning. Enbart datorer höjer inte elevernas resultat.

Att utvärdera utbildning

Sverige deltar sedan drygt ett år i ett OECD-projekt som granskar hur olika länder utvärderar utbildning. Man följer hela kedjan och tittar på hur elever, lärare, skolor, kommuner och hela länders skolutbildning följs upp och utvärderas. I vanlig ordning tog Sverige först fram en landsrapport. Jag var huvudsekreterare i rapportarbetet, och rapporten hittar du här. Därefter genomförde… Fortsätt läsa Att utvärdera utbildning

Framtidens utbildning i Norden, 2007

Jag fick i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att, tillsammans med Torbjörn Skarin,  sammanställa och analysera framtidsstudier, rapporter och forskning om skola och högre utbildning i de nordiska länderna, samt att ge rekommendationer till hur Nordiska Ministerrådet kan arbeta vidare med frågan. Länk till rapporten Framtidens utbildning i Norden. Här finns också en Framtidens utbildning i… Fortsätt läsa Framtidens utbildning i Norden, 2007

Giving Knowledge for Free – att ge bort kunskap gratis

För sju-åtta år sedan började många uppmärksamma att allt fler universitet lade ut undervisningsmaterial och föreläsningsanteckningar gratis på nätet. Detta trots att de är vinstdrivande organisationer som behöver värna sitt intellektuella kapital! Hur kommer detta sig? Det var utgångspunkten för ett projekt på OECD om öppna digitala lärresurser. Jag ledde projektet och var huvudförfattare till… Fortsätt läsa Giving Knowledge for Free – att ge bort kunskap gratis

Förslag till nationell IT-strategi för skolan, 2002

Under 2001-2002 ansvarade jag för att ta fram ett förslag till nationell IT-strategi för den svenska skolan. Den stora satsningen på kompetensutveckling för lärare, kallad IT i skolan (ITiS), gick mot sitt slut och frågan var vad som skulle hända sedan. Tyvärr blev det byte på posten som skolminister under arbetets gång. De nya tankegångarna… Fortsätt läsa Förslag till nationell IT-strategi för skolan, 2002

Förslag till nationell IT-strategi för skolan, 2002

Under 2001-2002 ansvarade jag för att ta fram ett förslag till nationell IT-strategi för den svenska skolan. Den stora satsningen på kompetensutveckling för lärare, kallad IT i skolan (ITiS), gick mot sitt slut och frågan var vad som skulle hända sedan. Tyvärr blev det byte på posten som skolminister under arbetets gång. De nya tankegångarna… Fortsätt läsa Förslag till nationell IT-strategi för skolan, 2002

Strategiska frågor runt digitala lärresurser i skolan, 2007

Informationstekniken och inte minst Internet förändrar villkoren för skolans arbete. När skolböcker kompletteras med eller ersätts av digitala lärresurser och när lärare och elever börjar producera egna digitala material, så uppstår en rad nya frågor för skolan att hantera. I en skrift jag skrev under sommaren 2007 diskuteras en rad strategiska frågor runt digitala lärresurser.… Fortsätt läsa Strategiska frågor runt digitala lärresurser i skolan, 2007

Norsk digital læringsarena NDLA, 2007

Sommaren 2007 fick Metamatrix i uppdrag av det norska Kunnskapsdepartementet att utvärdera den inledande fasen av projektet Nasjonal Digital Læringsarena. Projektet Nasjonal Digital Læringsarena är den absolut största delen av den norska regeringens satsning på gratis digitala läromedel till norska gymnasieskolan. NDLA har producerat omfattande och nydanade läromedel som utnyttjar digitala och sociala medier till… Fortsätt läsa Norsk digital læringsarena NDLA, 2007

Unesco släpper bok om digitala lärresurser, 2009

FN-organet UNESCO har sedan länge insett vilken kraftfull potential det ligger i öppna digitala lärresurser för utvecklingsländerna. De har bland annat genomfört flera online-diskussioner runt temat med hundratals engagerade deltagare. Varje ny fråga inleddes av ett längre inlägg av en expert. För någon vecka sedan kom en bok med expertinläggen och en sammanfattning av diskussionerna.… Fortsätt läsa Unesco släpper bok om digitala lärresurser, 2009