Rätt analys av framtidskompetenser, men fel medicin

DN Debatt igår (18/8) skrev Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund att svenska elevers framtidskompetenser behöver stärkas. Analysen baseras på en intressant undersökning som Demoskop gjort. Den hittar du här. Undersökningen utgår bl.a. ifrån Swedish Standards Institutes definition av vad kompetens är samt EUs 8 nyckelkompetenser. I en skrift, som du hittar här (Internationell kartläggning), som jag tagit fram tillsammans med Rektorsakademien så sätts resonemanget om vad ”kompetens” är och vilka kompetenser som kan ses som viktiga in i ett större sammanhang.
Analysen i debattartikeln är rätt men förslaget till lösning som LR och Svenskt Näringsliv presenterar känns väldigt blek. De menar att några veckors prao ska lösa hela problemet.
Titta istället på Rektorsakademiens Framtidskompetenser. Vi är tillsammans just nu i färd att starta en pilotverksamhet med några skolor för att testa arbetsformer som ska utveckla elevernas framtidskompetenser. Vi är övertygade om att detta är ett arbete som måste genomsyra hela skolans arbete och pågå under längre tid för att få effekt. Det räcker knappast men någon extra vecka i prao.

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *