Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna, den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv. Denna just publicerade bok är mitt försök att skapa förståelse och intresse för framtidsfrågor bland beslutsfattare och personal inom skolsektorn.
Exempel på frågor som tas upp är:

  • Den framtida arbetsmarknaden med utgångspunkt i automatisering, robotisering och globalisering;
  • Det framtida yrkeslivet där delvis nya kompetenser efterfrågas;
  • Betydelsen av den tryckta boken och bildning i en digital tid;
  • Framtidskompetenser och hur sådana kan mätas eller utvärderas i ett skolsammanhang, till exempel med hjälp av digitala verktyg;
  • Möjliga framtidsscenarier för svensk skola där författaren resonerar kring användningen av data och artificiell intelligens samt vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras i skolan.

Boken riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare, skolchefer och förvaltningspersonal.
Du kan läsa mer om arbetsmarknadens utveckling här, eller om de nya kompetenser som skolan behöver jobba med här, eller om bokens framtid i en digitaliserad värld här. Du kan också beställa boken från Studentlitteratur här.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *