Förstudie till FoU-program om skolans digitalisering

Skolans verksamhet ska ju bygga på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Allt fler kommuner inser nu vikten av att den vetenskapliga grunden inte bara definieras av andra och långt bort från deras egen verksamhet – kommunalt finansierad utbildningsforskning blir allt vanligare. Det är ett av skälen till att ifous har kunnat starta sin verksamhet. Elva… Fortsätt läsa Förstudie till FoU-program om skolans digitalisering