UNESCO Mobile Learning Week i världspressen

Nu sprids nyheten om UNESCO-konferensen i världspressen. FNs  officiella hemsida lyfte fram nyheten och kopplingen mellan mobiltelefoner och klassrum är så kontroversiell att nyhetsmedia över hela världen återspeglar nyheten. Googla: “Unesco mobile phones in classroom” eller liknande så kan du se hur frågan behandlas i olika länder. Här är några länkar: http://newsblaze.com/story/20111213202754zzzz.nb/topstory.html http://www.newsroomamerica.com/story/200012/un_unveils_education_initiative_connecting_mobile_phones_to_the_classroom.html http://oneclick.indiatimes.com/article/04dl0xnclvcGu?q=UNESCO Imorgon… Fortsätt läsa UNESCO Mobile Learning Week i världspressen

Första dagen på UNESCO Mobile Learning Week

Denna vecka är jag i Paris och deltar i UNESCOs första Mobile Learning Week. De tre första dagarna är det ett mindre expertmöte, men under torsdag-fredag är mötet öppet för deltagare från hela världen. Igår presenterade jag den första versionen av mitt papper om situationen runt mobilt lärande i Europa. Du hittar min presentation här:… Fortsätt läsa Första dagen på UNESCO Mobile Learning Week

OECD-rapport om utvärdering av skolor och skolsystem

OECDs projekt om hur utvärdering av utbildning, skolor och utbildningssystem sker i olika länder, som jag tidigare skrivit om, har nu publicerat sin studie om Sverige. Studiens slutsatser kan sammanfattas i fem punkter: Sverige har ett system som bygger på tillit – en tillit som vi bör försöka värna om. Kvaliteten på utvärderingen av elevernas… Fortsätt läsa OECD-rapport om utvärdering av skolor och skolsystem

OECD/CERIs arbete utvärderat

Det är alltid intressant att få sitt arbete utvärderat. OECD lät fem oberoende experter göra en djupgående studie av det arbete som Centre for Educational Research and Innovation, dvs CERI gjort under perioden 2004-2008/09. Eftersom jag själv arbetade på CERI en del av denna period är det extra spännande att läsa utvärderingen. Genomgående är omdömena… Fortsätt läsa OECD/CERIs arbete utvärderat

Mer undervisning om EU i gymnasiet

På uppdrag av Internationella programkontoret har jag gjort en uppföljning av en undersökning från 2007 av hur undervisningen om EU ser ut på gymnasieskolan. SCB administrerade själva enkäten och jag analyserade siffrorna och skrev rapporten. Här hittar du en artikel som beskriver resultaten och här är själva undersökningen. Det viktigaste resultatet är att totalt sett… Fortsätt läsa Mer undervisning om EU i gymnasiet