Nederländernas nationella program för OER

Nederländerna är ett av föregångsländerna inom OER-rörelsen. De har tagit fram en mycket intressant och föredömligt tydlig och klar nationell strategi, kallad Wikiwijs. Du hittar den här: Wikiwijs_Program_Plan Programmet omfattar hela utbildningssektorn, från grundskola till universitet. Huvudargumenten för satsningen, som kostar 8 miljoner Euro mellan 2009-2013, är att höja utbildningens kvalitet och kostnadseffektivitet, att öka… Fortsätt läsa Nederländernas nationella program för OER

Studenters vinst och samhällsnyttan av OER är enorm

Två amerikanska forskare, Maxfield och Thierstein knutna till Rice University, har gjort en intressant kostnads-/nyttoanalys av att delvis erbjuda fria läroböcker till collegestudenter i Kalifornien.  Du hittar den här: Textbook C-B Analysis De kommer fram till att här finns möjlighet till enorma sociala vinster – om man framställer öppna läromedel i de fem mest lästa… Fortsätt läsa Studenters vinst och samhällsnyttan av OER är enorm

Skolinspektionens IT-granskning påbörjas

I slutet av augusti hade Skolinspektionen uppstart för sin tvärgående granskning av IT-användningen i skolan. Man har utvecklat ett ambitiöst projekt för att kunna studera frågan under hösten. Det innefattar både dokumentinsamling, lektionsobservationer och intervjuer. Som underlag för inspektörerna finns en utmärkt litteraturöversikt, som jag hoppas snart kommer att publiceras. Min insats vid uppstarten var… Fortsätt läsa Skolinspektionens IT-granskning påbörjas

Nordisk skolbokskonferens

De nordiska förlagen hade i slutet av veckan sin skolbokskonferens som infaller vart annat år. Denna gång var norska Förläggarföreningen arrangör och konferensen avhölls på Hurtigruten. Fantastiska scenerier utanför fönstren och intressanta föredrag på insidan. Bland annat talade Paul Hedlund, tidigare förlagsdirektör på norska Gyldendal, om vådan av statlig intervention på läromedelsområdet. I skottgluggen fanns… Fortsätt läsa Nordisk skolbokskonferens

Ny bok för skolledare

I dagarna utkommer en ny bok för landets alla skolledare: “Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg“. Det är en antologi med Ulf Blossing som redaktör. Tillsammans med 11 andra författare bidrar jag med ett kapitel om utmaningar för rektorn när skolan digitaliseras. Lärarförbundet har köpt in 8 000 ex för att dela ut… Fortsätt läsa Ny bok för skolledare