Digitala prov – ett självklart och viktigt utvecklingssteg

Skolverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att digitalisera de nationella proven. Frågan möter ibland motstånd från personer som oroas över att proven ska bli enkla flersvarsfrågor där eleverna ska klicka i rätt svar. Glöm det! De nya digitala prov som växer fram i andra länder är minst lika avancerade som pappersbaserade prov… Fortsätt läsa Digitala prov – ett självklart och viktigt utvecklingssteg

Internationell forskarkritik mot PISA

Över 80 internationella forskare från bland annat Cambridge, Oxford, London, Bristol, Stanford (Californien), Columbia (New York), Ballarat (Australien), Canterbury (New Zeeland) och Stockholm har skrivit ett öppet brev i the Guardian till OECD där de varnar för följderna av att PISA-mätningarna blir alltför dominerande. Läs brevet här. De ser en fara i att många länders… Fortsätt läsa Internationell forskarkritik mot PISA