iTECs första cykel avslutad och utvärderad

Det stora europeiska projektet iTEC, som jag skrivit om tidigare har nyligen avslutat den första av fem 18-månaders cykler. En cykel innebär design, testning, genomförande och utvärdering av ett antal lärscenarier eller “learning stories”. I denna första cykel har två sådana learning stories testats och 276 lärare från 17 länder har deltagit i utvärderingen. De… Fortsätt läsa iTECs första cykel avslutad och utvärderad

Björklunds ointresse för IT i skolan allt mer ifrågasatt

Computer Sweden uppmärksammar i en kolumn den spricka som tycks finnas i regeringen mellan Jan Björklund och Anna-Carin Hatt. Hatts digitala agenda för Sverige nämner skolan men kan inte gå längre i sina tankar än vad Utbildningsdepartementet tillåter. Men trycket på Utbildningsministern ökar även utifrån – allt fler kommuner satsar på IT i skolan och… Fortsätt läsa Björklunds ointresse för IT i skolan allt mer ifrågasatt