Framtidens utbildning i Norden, 2007

Jag fick i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att, tillsammans med Torbjörn Skarin,  sammanställa och analysera framtidsstudier, rapporter och forskning om skola och högre utbildning i de nordiska länderna, samt att ge rekommendationer till hur Nordiska Ministerrådet kan arbeta vidare med frågan. Länk till rapporten Framtidens utbildning i Norden. Här finns också en Framtidens utbildning i Norden

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *