Förslag till nationell IT-strategi för skolan, 2002

Under 2001-2002 ansvarade jag för att ta fram ett förslag till nationell IT-strategi för den svenska skolan. Den stora satsningen på kompetensutveckling för lärare, kallad IT i skolan (ITiS), gick mot sitt slut och frågan var vad som skulle hända sedan. Tyvärr blev det byte på posten som skolminister under arbetets gång. De nya tankegångarna innefattade inte några satsningar på IT i skolan och förslaget blev publicerat men aldrig seriöst behandlat. Men det finns fortfarande en hel del att hämta ur texterna. Här finns de båda rapporterna,  Nästa steg och E-lärande som utmaning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *