Att utvärdera utbildning

Sverige deltar sedan drygt ett år i ett OECD-projekt som granskar hur olika länder utvärderar utbildning. Man följer hela kedjan och tittar på hur elever, lärare, skolor, kommuner och hela länders skolutbildning följs upp och utvärderas. I vanlig ordning tog Sverige först fram en landsrapport. Jag var huvudsekreterare i rapportarbetet, och rapporten hittar du här. Därefter genomförde sex internationella experter ett besök här i landet. Deras granskningsrapport finns nu tillgänglig. En diger rapport som i huvudsak ger Sverige godkänt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *