Strategiska frågor runt digitala lärresurser i skolan, 2007

Informationstekniken och inte minst Internet förändrar villkoren för skolans arbete. När skolböcker kompletteras med eller ersätts av digitala lärresurser och när lärare och elever börjar producera egna digitala material, så uppstår en rad nya frågor för skolan att hantera. I en skrift jag skrev under sommaren 2007 diskuteras en rad strategiska frågor runt digitala lärresurser. Den riktar sig till skolchefer, tjänstemän i skolförvaltning, rektorer med flera. Skriften gavs ut av Myndigheten för skolutveckling och har tryckts i flera upplagor.
MSU-Digitala-lärresurser

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *