Unesco släpper bok om digitala lärresurser, 2009

FN-organet UNESCO har sedan länge insett vilken kraftfull potential det ligger i öppna digitala lärresurser för utvecklingsländerna. De har bland annat genomfört flera online-diskussioner runt temat med hundratals engagerade deltagare. Varje ny fråga inleddes av ett längre inlägg av en expert. För någon vecka sedan kom en bok med expertinläggen och en sammanfattning av diskussionerna. Boken kan läsas eller köpas här. Mina egna expertinlägg finns under Sektion 3.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *