Framtidsvisioner om learning analytics: plus och minus

Vi står precis i början på en spännande utveckling inom det område som kallas learning analytics. Du kan läsa mer om forskningsområdet i tidigare blogginlägg, bl.a. här och här. Men hur kommer denna nya teknik och detta forskningsområde prägla skolan om tio år? Hur påverkas vi av learning analytics år 2025 i positiv och kanske negativ bemärkelse?… Fortsätt läsa Framtidsvisioner om learning analytics: plus och minus

Vetandets värld

P1:s Vetandets värld hade idag ett program om skolans digitalisering och bland annat Learning Analytics. Du hittar programmet här. I somras hade man ett annat program som fokuserade på programmering i skolan. Det hittar du här.

Learning Analytics i Danmark

Inom ramen för LACE-projektet har vi bett några länder som ligger långt fram ifråga om arbete med learning analytics på skolnivå, att skriva en kort bloggpost som beskriver läget. Först ut är Leo Højsholt-Poulsen från det danska utbildningsdepartementet. Ni hittar hans intressanta inlägg här. Förhoppningsvis kommer inlägg också från Nederländerna i oktober och Norge i november.

Forskningsstöd för aktivt lärande och omvänt klassrum

Sedan i höstas fungerar jag som projektledare för ett Vinnova-stött projekt kallat “Det omvända klassrummet“. Vi har under hösten och vintern genomfört en rad spännande workshops där många lärare med iver jobbat med att utveckla och fördjupa arbetssättet “flipped classroom”. I förra veckan var vi i Kramfors mycket dynamiska gymnasieskola. En grundbult i arbetet är… Fortsätt läsa Forskningsstöd för aktivt lärande och omvänt klassrum

Att mäta känslor med Learning Analytics

Det finns en stabil forskningsbas för att påstå att känslor påverkar lärande. Även om läraren i klassrummet sannolikt är ytterst medveten om känslornas betydelse för elevernas inlärning så bortser forskningen inte sällan från denna fråga. Det gäller inte minst forskningen runt nätbaserat lärande. Detta trots att det sannolikt skulle vara mycket betydelsefullt att kunna mäta… Fortsätt läsa Att mäta känslor med Learning Analytics

Innovating Pedagogy 2014 – en spännande pedagogisk framsyn

Många känner till de tekniska framsyner som publiceras årligen av New Media Consortium under namnet Horizon Report. Den finns i olika utgåvor som den årliga rapporten och nu senast en europeisk version. I början av nästa år kommer en skandinavisk rapport att publiceras. Men brittiska Open University ger ut en egen och mer pedagogiskt inriktad… Fortsätt läsa Innovating Pedagogy 2014 – en spännande pedagogisk framsyn

MOOCs och Learning Analytics

I förra veckan arrangerade Chalmers universitetsbibliotek ett intressant seminarium  om MOOCs och Learning Analytics. Det föranledde följande reflektioner (som redan publicerats på LACE blogg) On Wednesday September 24 Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, organized a one-day conference on MOOCs and Learning Analytics. About 80 people from all over Sweden attended. MOOCs have had… Fortsätt läsa MOOCs och Learning Analytics

LACE – nytt EU-projekt om Learning Analytics

För en dryg vecka sedan hade projektet LACE uppstartsmöte. Projektet syftar till att höja intresset för och kunskapen om användning av data i stor skala i lärandesyfte inom skola, högskola och arbetsliv. Projektet kommer att pågå i 2,5 år och Skolverket är ansvarigt för den del som handlar om skola. Läs mer om projektet här.… Fortsätt läsa LACE – nytt EU-projekt om Learning Analytics

Learning Analytics på norska – och svenska?

Det norska Sentret for IKT i utdanningen höll idag ett seminarium om Learning Analytics. Intresset för Learning Analytics stiger, men fortfarande är det få länder (om något) som tagit ett samlat grepp om frågan. Eftersom det finns en så stor ekonomisk potential i denna “teknik” är det risk att en kommersiell logik kommer att styra… Fortsätt läsa Learning Analytics på norska – och svenska?

Omvärldsspaning – att mäta kompetenser med nya verktyg

I DiU:s senaste nummer finns en ny artikel om att mäta kompetenser med nya verktyg. Utvecklingen mot Learning Analytics belyser tre viktiga utbildningspolitiska frågor. Den första avser hur man kan utbilda och stödja lärarna i den omställning av lärarrollen som teknikutvecklingen påskyndar. Den andra rör de etiska frågorna kopplade till en ökad insamling av data… Fortsätt läsa Omvärldsspaning – att mäta kompetenser med nya verktyg