LACE – nytt EU-projekt om Learning Analytics

För en dryg vecka sedan hade projektet LACE uppstartsmöte. Projektet syftar till att höja intresset för och kunskapen om användning av data i stor skala i lärandesyfte inom skola, högskola och arbetsliv. Projektet kommer att pågå i 2,5 år och Skolverket är ansvarigt för den del som handlar om skola. Läs mer om projektet här. Jag har fått förmånen att tillsammans med Peter Karlberg medverka i projektet under Skolverkets hatt.
I uppdraget ingår att kartlägga vad som pågår ifråga om utvecklingsprojekt, forskning mm inom eller med relevans för skolsektorn i hela Europa. Vi kommer att delta i och arrangera seminarier och workshops samt sprida information på annat sätt för att höja kunskapsnivån i denna viktiga framtidsfråga.
För att hitta projekt och initiativ inom detta område behöver vi hjälp – så känner du till någon eller något av relevans för vårt uppdrag är vi tacksamma om du tipsar oss!
För den som vill ha en kortfattad introduktion till Learning Analytics finns här en introduktion till ämnet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *