Nederländernas nationella program för OER

Nederländerna är ett av föregångsländerna inom OER-rörelsen. De har tagit fram en mycket intressant och föredömligt tydlig och klar nationell strategi, kallad Wikiwijs. Du hittar den här: Wikiwijs_Program_Plan

Programmet omfattar hela utbildningssektorn, från grundskola till universitet. Huvudargumenten för satsningen, som kostar 8 miljoner Euro mellan 2009-2013, är att höja utbildningens kvalitet och kostnadseffektivitet, att öka tillgången till digitala lärresurser, att öka flexibiliteten och möjligheterna för enskilda individers lärande (informellt lärande).
De preliminära resultaten från den OECD-studie som pågår, visar att Nederländerna inte är ensamma att satsa på detta område. Men när får vi se en svensk nationell strategi?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *