Tyck till om Digitaliseringskommissionens betänkande om it i skolan

Digitaliseringskommissionen tar ett nytt grepp och lägger ut texter för att få allmänhetens kommentarer. Som textförfattare är jag mycket tacksam för kommentarer och synpunkter som kan förbättra slutresultatet. Notera att detta är “work in progress” och kom med konstruktiv kritik!
 

1 kommentar

 1. Hej! Vi är tre lärarstudenter vid Göteborgs Universitet som har lite frågor ang arbetsmaterialet och vi skulle vilja komma i kontakt med dig. Hoppas att det var ok att vi skrev här.
  Vi skriver för tillfället på vårt examensarbete som handlar om IKTs implementering i de nuvarande kursplanerna riktat till grundskolan. Vi har läst digitaliseringskommissionens arbetsmaterial – tänker vi rätt om it i skolan? och anser att den tog avstamp i det som vi hade tankar om innan vi började vår uppsats. Vi hade först tänkt att granska hur IKT implementerades i läroplanen med tanke på Europaparlamentets rekommendation om de nyckelkompetenser för livslångt lärande som politiska beslutsfattare och utbildningsinstitutioner ombads att beakta. Ert arbetsmaterial tar sedan upp hur det behandlas i skolan och vi hade även liknande tankar och funderingar på detta.
  Då vi kom över digitaliseringskommissionens arbetsmaterial kände vi att våra tankar hade behandlats och att vi nu ville göra en fortsättning på detta. Vi har funderingar på om man skulle kunna göra IKT till ett eget ämne i skolan just för att öka kunskapen om dess användning eftersom tillgången till IT-verktyg är generellt hög i Sverige.
  Vi skulle gärna vilja höra dina tankar kring detta och undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en telefonintervju alternativt via mail?
  Tack på förhand!
  Vänliga hälsningar,
  Emelie Öhman, Lena Hermansson och Sara Broström

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *