Brittiska regeringen: MOOC kräver analys och handling

Det brittiska näringsdepartementet (Department for Business, Innovation and Skills) har tagit fram en ytterst intressant litteraturöversikt om MOOC. Den omfattar över hundra titlar och går igenom såväl forskningslitteratur som journalistik inom området. Man analyserar och sammanfattar forskningen och diskussionen runt MOOC och ger tydliga rekommendationer till universitet och den brittiska regeringen. Analysen visar att:

  • än så länge är det högprofilerade universitet som engagerat sig i MOOC. Lärosäten med lägre status har ännu inte velat eller vågat även om vissa högskolor i USA börjat köpa MOOC av elituniversiteten.
  • Universitetslärarkåren är kluven i sin inställning till MOOC. Vissa är positiva medan andra är starkt negativa.
  • De flesta forskare har intresserat sig för hur institutionerna hanterar MOOC – inte hur studenterna uppfattar dem. De flesta forskare är överens om att modellen i högsta grad utmanar den nuvarande universitetsstrukturen.
  • De rapporter som finns om studenternas uppfattning och upplevelse av MOOC är övervägande positiva.
  • MOOC mognar och utvecklar nya vägar för att hantera betyg och affärsmodeller.

De direkta rekommendationerna är mest intressanta. De viktigaste lyder i sammanfattning:

  • Det är för sent ”att vänta och se” – MOOC kräver analys och handling både av universitetsledningar och regeringar.
  • MOOC är inte en isolerad företeelse utan ett led i strukturförändringarna inom högre utbildning där globalisering och ökad konkurrens sedan länge varit högaktuella.
  • MOOC ställer nya krav på studenternas digitala kompetens. Detta kommer sannolikt påverka skolor längre ner i utbildningssystemet och öka kraven på att de utvecklar ungdomarnas digitala kompetens.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *