Rättelse

Personer som är mer insatta än jag har påpekat att det faktiskt finns positiva skrivningar om it i skolan i årets budgetproposition dolda under rubriken “Nationella skolutvecklingsprogram” (sid 169). Där kan man läsa:
“Det är viktigt att tillvarata den strategiska potential som it kan ha för skolutvecklingen. It kan bidra till att öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet i att förmedla relevanta kunskaper, bl.a. genom att använda it i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg.”
Skolverket får i uppdrag att tillsammans med SKL, universitet och högskolor ta fram förslag till nationella skolutvecklingsprogram inom området. 136 miljoner avsätts till frågan för 2015 och 140 miljoner för 2016.
Låt oss hoppas att detta är ett första vårtecken efter en lång tid av permafrost på U-dep,

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *