Inga digitala skolsatsningar i årets budget heller…

Den som hoppats att den nya regeringen skulle inleda sin mandatperiod med en kraftfull satsning på skolans digitalisering blir besviken om hen läser årets budgetprop. I texterna om skolan (Utgiftsområde 16) söker man förgäves efter ord som ”informationsteknik” (nämns 0 gånger) eller ”informationsteknologi” (nämns också 0 gånger). Ordet ”digital” finns med 12 gånger varav 7 har någon relevans för skolan. En närmare granskning visar dock att det enbart är i samband med redovisningar av olika slag som ordet finns med. Det nämns i samband med EU-kommissionens initiativ ”En öppen utbildning” som handlar om hur skolan kan höja kvaliteten med hjälp av modern teknik, samt när man beskriver Digitaliseringskommissionens betänkande och SKLs samverkansforum ”Nationellt forum för skolans digitalisering”.
Men när det kommer till avsnitt som ”Politikens inriktning” eller det faktiska budgetförslagen så lyser fortfarande de digitala satsningarna med sin frånvaro. Trist!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *