Förstudie till FoU-program om skolans digitalisering

Skolans verksamhet ska ju bygga på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Allt fler kommuner inser nu vikten av att den vetenskapliga grunden inte bara definieras av andra och långt bort från deras egen verksamhet – kommunalt finansierad utbildningsforskning blir allt vanligare. Det är ett av skälen till att ifous har kunnat starta sin verksamhet.
Elva kommuner har nu gått samman och tillsammans med ifous börjat diskutera ett FoU-program runt skolans digitalisering. Programmet är tänkt att vara 3-årigt och, som framgår av FoU-beteckningen, innehålla både verksamhetsnära forskning och en tydlig verksamhetsutvecklande del. Undertecknad har fått i uppdrag att göra en förstudie som ska ge förslag till ett FoU-program som möter kommunernas intressen och behov samt förslag till vilka forskningsfrågor som bör stå i centrum. Utöver att kartlägga behoven i de åtta kommunerna så ska förstudien också innehålla en kunskapsöversikt som kort beskriver forskningsläget för närvarande och förslag till vilka svenska forskare och forskningsmiljöer som skulle kunna vara intresserade och lämpliga att engagera.
Förstudien ska levereras i mars och förhoppningsvis kan själva FoU-programmet starta efter sommaren 2013.
De tio kommunerna som valt att medverka i förstudien är Eslöv, Göteborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Solna, Svalöv, Vellinge och Östersund.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *