Norsk virtuell matematikskola

Många norska elever har problem med matten – liksom svenska elever och många andra. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vill åtgärda detta bland annat genom en virtuell matematikskola. Undertecknad har, tillsammans med kollegorna Øystein Johannessen och Johan Groth samt advokatfirman Gille, fått i uppdrag att utreda de organisatoriska, juridiska och finansiella aspekterna för en sådan permanent och nationell skola. Ett stort och mycket hedersamt uppdrag som ska vara klart i november 2013.
Andra grupper är redan i gång med att ta fram en pilot som läsåret 2013/14 ska testas på ca 1 000 elever. Skolan ska vända sig till elever i högstadiet som antingen har svårt med matematik eller som är avancerade och vill börja läsa gymnasiematte redan i högstadiet.
Ytterligare ett spännande norskt initiativ!
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.