IT-användning i lärarutbildningen 2004

Under 2004 fick jag och några kollegor på Metamatrix i uppdrag av KK-stiftelsen att göra flera olika förstudier som syftade till att höja kunskapen om attityder till IT och hur IT används av studenter och lärare inom lärarutbildningen. En jämförelse gjordes också med den norska lärarutbildningen. Rapporterna utgjorde beslutsunderlag till KK-stiftelsen inför stiftelsens beslut om en satsning på IT i lärarutbildningen. Rapporten nedan är en statistisk undersökning av användning och attityder till IT i lärarutbildningen.
IT-i-lärarutbildningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

IT-användning i lärarutbildningen 2004

Under 2004 fick jag och några kollegor på Metamatrix i uppdrag av KK-stiftelsen att göra flera olika förstudier som syftade till att höja kunskapen om attityder till IT och hur IT används av studenter och lärare inom lärarutbildningen. En jämförelse gjordes också med den norska lärarutbildningen. Rapporterna utgjorde beslutsunderlag till KK-stiftelsen inför stiftelsens beslut om en satsning på IT i lärarutbildningen. Rapporten nedan är en statistisk undersökning av användning och attityder till IT i lärarutbildningen.
IT-i-lärarutbildningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *