Rektorn och apparaten, 2003

Skolverket gjorde för några år sedan en forskningsöversikt över svensk skolforskning, kallad Kobran, nallen och majjen. Jag blev tillsammans med Annika Ullman tillfrågad att skriva en exposé över svensk skolledarforskning. Vi skrev ett avsnitt kallat Rektorn och apparaten som skildrar skolledarrollen och apparaternas utveckling från 1960-talet fram till början av 2000-talet.
Rektorn-o-apparaten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *