Första dagen på UNESCO Mobile Learning Week

Denna vecka är jag i Paris och deltar i UNESCOs första Mobile Learning Week. De tre första dagarna är det ett mindre expertmöte, men under torsdag-fredag är mötet öppet för deltagare från hela världen. Igår presenterade jag den första versionen av mitt papper om situationen runt mobilt lärande i Europa. Du hittar min presentation här: mobile learning in Europe: first draft.

Jag deltog också i en diskussion om Public Private Partnerships (PPP) vilket fick mig att plocka fram ett papper jag skrev åt 24-timmarsdelegationen för ett antal år sedan. Där finns ett antal “lessons learned” som fortfarande är intressanta: OPP-slutversion
Efter lite mer än en dags presentationer och diskussioner om mobilt lärande gjordes ett försök att sammanfatta dels resultaten från de fem papper som studerat policy-frågor och diskussionen hittills:

  • Det finns ett policyvakuum inte bara i Europa utan i stort sett över hela världen. Men det finns i vissa regioner ett intresse för dessa frågor och en vilja att komma vidare. Det gäller fr.a. Asien och Afrika. I Sydamerika, Nordamerika och Europa är intresset mindre tydligt.
  • Ett skäl till bristen på politiskt intresse kan vara den mobila teknikens störande inverkan. Med detta menas inte i första hand att elevernas mobiler stör lärarens undervisning utan att den mobila tekniken så tydligt stärker det informella lärandet och ställer många av sanningarna inom formellt lärande på huvudet. Hela konceptet ”skola” kan behöva tänkas om – inte undra på att politiker är tveksamma inför detta.
  • Det finns många spännande projekt men de har ofta svårt att skala upp. De förblir ofta småskaliga utvecklingsprojekt. Å andra sidan är vi så tidigt i processen så det kanske vore fel att skala upp utvecklingsprojekt som inte når hela vägen fram. Slutsatsen av detta är ändå att det inte går att vänta till alla pusselbitar finns på plats. Ibland måste man bygga båten samtidigt som man seglar.
  • De som argumenterar för ett ökat mobilt lärande behöver tydliggöra nyttan och bevisen för vad mobilt lärande tillför.
  • I många avseenden ser läget för och diskussionen runt mobilt lärande ut som diskussionen runt Internet i lärandet i mitten av 90-talet.

Veckan fortsätter och fokus kommer nu att flyttas mer mot stöd till lärare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.