Norsk digital læringsarena NDLA, 2007

Sommaren 2007 fick Metamatrix i uppdrag av det norska Kunnskapsdepartementet att utvärdera den inledande fasen av projektet Nasjonal Digital Læringsarena. Projektet Nasjonal Digital Læringsarena är den absolut största delen av den norska regeringens satsning på gratis digitala läromedel till norska gymnasieskolan. NDLA har producerat omfattande och nydanade läromedel som utnyttjar digitala och sociala medier till det yttersta.
Målet med utvärderingen var att producera en bedömning av tre områden i NDLA-projektets första fas: ämnesmässig och pedagogisk kvalitet, strategi och process samt organisation. Syftet med bedömningen var att ge underlag inför beslutet om en eventuell fortsättning av projektet, samt att i dialog med NDLA-projektet och andra aktörer dra lärdomar från den första fasen av projektet vilka sedan skulle kunna användas i projektets nästa fas. I uppdraget ingick intervjuer med projektdeltagare, politiker, förlag, skolrepresentanter, branschorganisationer etc. Vi skulle värdera vad projektet hittills uppnått, deras vägval och framtida utmaningar. I slutredovisningen till Kunnskapsdepartementet ingick att ge råd om projektets framtida inriktning.
Slutrapport-NDLA

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *