Den fysiska klassrumsmiljön påverkar lärandet

I en studie från 2015 visar ett antal brittiska forskare hur framför allt miljön i klassrummet påverkar lärandet. Studien bygger på mätningar i 153 klassrum i 27 skolor och resultaten för över 3 700 elever har uppmäts. Dålig inomhusmiljö kan förklara 16 % av variationen i elevernas kunskapsinhämtning skriver forskarna. Ljus, temperatur och luftkvalitet har störst betydelse, men även att klassrummen inte är för trånga, att de kan möbleras om och så vidare spelar roll liksom att färgsättningen är bra och att den finns både öppna ytor och möjlighet till mer avskildhet. Fascinerande läsning som också är en spännande ingång till ett nydanande svenskt projekt som jag har förmånen att medverka i, IoT Hubb Skola eller ett projekt om Internet of  Things i skolmiljö. Även i detta projekt handlar det om att sätta upp sensorer av olika slag i skolmiljön. Du kan läsa mer om projektet här.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *