Internationell forskarkritik mot PISA

Över 80 internationella forskare från bland annat Cambridge, Oxford, London, Bristol, Stanford (Californien), Columbia (New York), Ballarat (Australien), Canterbury (New Zeeland) och Stockholm har skrivit ett öppet brev i the Guardian till OECD där de varnar för följderna av att PISA-mätningarna blir alltför dominerande. Läs brevet här. De ser en fara i att många länders utbildningspolitik inriktas mot snabba åtgärder för att hamna högt på rankinglistan istället för att ha en långsiktig utvecklingsambition. Inga utbildningsreformer bör baseras enbart på ett enda kvalitetsmått – man måste ha en bättre grund än så för sina beslut. Forskarna oroas av att OECD blir något slags super-utbildningsdepartement utan demokratisk insyn eller påverkansmöjlighet.
För övrigt hade jag i uppdrag redan 2008 att till Utbildningsdepartementet ta fram en rapport som diskuterade för- och nackdelarna med PISA och den ökande floran av internationella kunskapsmätningar. Du hittar rapporten här.
PISA-generalen, Andreas Schleicher, försvarar föga förvånande mätningen. Han menar att den berikar utbildningspolitiken och ger beslutsfattare ytterligare verktyg att arbeta med.
Det blir intressant att se om debatten kommer att fortsätta. Nog finns det en risk att utbildningspolitiken blir utarmad och ensidig när endast ett verktyg i verktygslådan används. “För den som bara har en hammare ser varje problem ut som en spik.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *