Till försvar för en nationell strategi för skolans digitalisering

Det är mycket glädjande att det nu kommer besked att Nationellt forum för digitaliseringen i skolan nu startar arbetet med att ta fram en nationell vision och strategi för skolans digitalisering. Det behövs för att höja utvecklingstakten ifråga om digitaliseringen av svensk skola och inte minst för att öka likvärdigheten i skolan.
Det sägs ibland att vi inte behöver någon strategi för it i skolan, det är ju bara ett verktyg bland andra och vi har ju ingen strategi för hur vi använder pennor… Men vi har haft strategier även för när och hur man använde pennor. När den tekniken var ny.
UM07859
För länge sedan skrev man med krita på griffeltavlor i skolan. Övergången till att skriva med penna och papper måste ha varit ett stort steg och en viktig teknisk utveckling. Skillnaderna var stora:

  • på griffeltavlan kunde man bara kunna skriva ett par ord i taget. Fokus låg på att stava enstaka ord, inte att skriva löpande text
  • man skrev med krita och inte med penna – därmed var det svårt att träna handstilen
  • man lämnade griffeltavlan i skolan, den fick inte tas med hem.

Med papper och penna kunde man börja öva både handstil och att skriva hela texter – uppsatsskrivning var helt enkelt inte möjligt på en griffeltavla. Man kunde ta med papperet hem, visa föräldrar och kanske även öva hemma.
De flesta av oss som är lite äldre minns hur man övade både skrivstil och annan stil i skolan – det fanns uttalade regler för när olika stilar skulle användas.
Ytterligare ett exempel på ett teknikskifte är övergången från bläckpennor till annan teknik. I skolan hade man allmänt bläckpennor som doppades in ett bläckhorn. Med hjälp av läskpapper skulle överflödigt bläck samlas upp så att det inte blev plumpar och fläckar. Handstilen skulle vara snirklig och vacker. Det var svårt och krävde långa stilövningar. Man skrev kladdar med blyerts innan man skrev rent med bläck. Därefter kom reservoarpennan som alltså hade en behållare med bläck ihopmonterad med pennan. Den var lättare att skriva med men det var en dyr penna som skolan inte hade råd med. Vissa elever fick med sig en hemifrån. Här har vi ett tydligt exempel på Bring Your Own Device från förr i tiden.
Steget efter reservoarpennan var kulspetspennan. Den väckte häftigt motstånd eftersom den ansågs förstöra elevernas handstil. Känns mönstren igen???
Vid stora teknikskiften kan det inledningsvis behövas strategier för att få en någorlunda enhetlig utveckling och användning. Därför är bra med en nationell strategi för skolans digitalisering.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.