Digitaliseringskommissionens delbetänkande överlämnas torsdag 13 mars

Den 13e mars kommer Digitaliseringskommissionen lämna över sitt delbetänkande ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” (SOU 2014:13) till it-minister Anna-Karin Hatt. Eftersom huvudfokus i delbetänkandet ligger på hur vi kan få bättre användning av it i skolan kommer överlämnandet ske i samband med ett litet seminarium om fördelarna med och förutsättningarna för bra it-pedagogik. Samtalet kommer ske inför och med lärarstudenter på Södertörns högskola. Seminariet kommer också vara öppet för press och andra intresserade.
Medverkande:

  • Jan Hylén, medlem i Digitaliseringskommissionens expertgrupp, fristående konsult i skolfrågor.
  • Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet.
  • Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet och ansvarig för forskningsprojektet Unos uno, om 1:1-satsningar i tio svenska kommuner.
  • Britt-Marie Hagman, lärare på Nödingeskolan i Ale kommun, med lång erfarenhet av att använda it-pedagogik i undervisningen.

I samtalet deltar också Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, som kommer presentera Digitaliseringskommissionens delbetänkande och förslag för bättre it i skolan, och it-minister Anna-Karin Hatt. Efter samtalet kommer det att finnas utrymme för individuella intervjuer.
Tid: torsdag 13 mars kl: 13-15
Plats: Södertörns högskola, lokal MD521,
Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg.
http://webappl.web.sh.se/ (för vägbeskrivning)
Anmälan till Isobel Hadley-Kamptz. isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-521 29 70

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *