iTEC — ett jätteprojekt för IT i skolan

iTEC är med sina nästan 10 miljoner Euro ett av de största europeiska projekten någonsin för IT i skolan. Det leds av European Schoolnet. I korthet handlar projektet om att skapa engagerande scenarios för lärande i framtidens klassrum som är tillräckligt vardagsnära för att kunna skalas upp och påverka alla Europas skolor. Scenarierna kommer att testas i ca 1 000 klassrum i 12 länder innan de är färdiga. iTEC tillsätter nu en grupp med “High Level Decision Shapers” för att vara rådgivare till projektet, granska scenarierna och vara en länk mellan projektet och utbildningsdepartementen. Jag kommer att vara generalsekreterare i gruppen som leds av Eduardo Marcal Grilo, fd utbildningsminister i Portugal.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *