Slutrapport från Ifous Digitaliseringsprogram

I januari avslutades ett treårigt FoU-program om skolans digitalisering. 8 kommuner har deltagit och arbetet har främst genomförts av lärarna ute i kommunerna i  form av så kallade lärloopar. En lärloop är ett uppdrag som formulerats av programledningen och som riktades till lärarna, rektorerna och de förvaltningsledningar som deltog i programmet.
Nu finns även slutrapporten publicerad. Du hittar den här tillsammans med en massa annat intressant material från programmet.

Några korta lärdomar från programmet:

  • Det är nödvändigt med ett kollaborativt lärande, framför allt mellan lärare,  för att digitaliseringen ska kunna genomföras.
  • Arbetet med lärlooparna har ökat användningen av digitala verktyg,  ökat kunskapen och medvetenheten om digitala verktygs möjligheter och stärkt samarbetet mellan lärarna.
  • Skolhuvudmän som planerar att delta i liknande program behöver vara tydliga med varför man vill gå med i programmet och hur man ska koppla FoU-programmet till sin kärnverksamhet och andra pågående insatser. Det behövs en robust organisation på lokal nivå och en styrgrupp med utvecklingsansvar

 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *