Lärare ersatt av robot?

Jag skrev i november om en studie av Strategiska Forskningsstiftelsen som förutspår att över hälften av dagens jobb kan vara automatiserade, dvs övertagna av datorer och robotar om 20 år. Några av de arbetsuppgifter som ansågs minst utsatta för risk att ersättas ansågs vara omvårdnad och utbildning. Men frågan är om lärare bara ska slå bort tanken att de är oersättliga. Den här Youtubevideon visar hur en robot samspelar med barn i autismspektrat och lär dem känna igen visa mänskliga känslolägen. Så även om läraryrket kanske inte försvinner, så får man nog tänka sig att även lärare kompletteras av robotar…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *