Digitaliseringen av skolan

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Min nya bok, Digitaliseringen av skolan, som vänder sig till alla som är intresserade av… Fortsätt läsa Digitaliseringen av skolan

Digitaliseringen av skolan

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Min nya bok, Digitaliseringen av skolan, som vänder sig till alla som är intresserade av… Fortsätt läsa Digitaliseringen av skolan

Inspired by Technology, Driven by Pedagogy

En ny OECD-rapport har kommit ut i dagarna, kallad “Inspired by Technology, Driven by Pedagogy”. Det är en antologi som i huvudsak behandlar tre olika teman: exempel på möjligheter för skolutveckling som tekniken erbjuder såväl på lokal som nationell nivå, hur teknikbaserade innovationer inom utbildningssystemet kan följas och utvärderas, samt forskningens roll i att beskriva… Fortsätt läsa Inspired by Technology, Driven by Pedagogy