Inspired by Technology, Driven by Pedagogy

En ny OECD-rapport har kommit ut i dagarna, kallad “Inspired by Technology, Driven by Pedagogy”.

Det är en antologi som i huvudsak behandlar tre olika teman: exempel på möjligheter för skolutveckling som tekniken erbjuder såväl på lokal som nationell nivå, hur teknikbaserade innovationer inom utbildningssystemet kan följas och utvärderas, samt forskningens roll i att beskriva och dokumentera innovationer inom utbildningsområdet.
Mitt eget bidrag i antologin är en kortversion av den nordiska jämförande studien av innovationspolitik inom området digitala lärresurser, kallad “Beyond Textbooks”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *