iTEC presenteras av Skolverket

Skolverket har tagit fram en artikel om iTEC som ger en snabb introduktion till projektet. Det finns numera också ett framväxande bibliotek för de scenarios som håller på att utvecklas. Som framgår av artikeln försöker Göteborgsregionen hitta ett sätt att medverka. Även andra svenska regioner har hört av sig och visat intresse att delta. Jätteroligt!… Fortsätt läsa iTEC presenteras av Skolverket

Forskning om en dator per elev

Många kommuner satsar just nu på en dator till varje elev. Men vad vet vi egentligen om effekterna av sådana satsningar? Vad säger forskningen? Under december 2011 hade jag i uppgift av Örebro universitet att ta fram all forskning som finns i ämnet. Jag hittade ett 40-tal artiklar mest om amerikanska studier. Tillsammans med Åke… Fortsätt läsa Forskning om en dator per elev

iTEC — ett jätteprojekt för IT i skolan

iTEC är med sina nästan 10 miljoner Euro ett av de största europeiska projekten någonsin för IT i skolan. Det leds av European Schoolnet. I korthet handlar projektet om att skapa engagerande scenarios för lärande i framtidens klassrum som är tillräckligt vardagsnära för att kunna skalas upp och påverka alla Europas skolor. Scenarierna kommer att testas i… Fortsätt läsa iTEC — ett jätteprojekt för IT i skolan

2 datorer per elev?

Här hittar du mitt inlägg på SKLs blogg inför Skolriksdagen i mars 2011: En dator per elev räcker inte Rubriken ska inte missförstås – det är inte mer än en dator till varje elev jag efterfrågar, utan en plan, en pedagogisk idé och lite uppföljning. Enbart datorer höjer inte elevernas resultat.

2 datorer per elev?

Här hittar du mitt inlägg på SKLs blogg inför Skolriksdagen i mars 2011: En dator per elev räcker inte Rubriken ska inte missförstås – det är inte mer än en dator till varje elev jag efterfrågar, utan en plan, en pedagogisk idé och lite uppföljning. Enbart datorer höjer inte elevernas resultat.

Digital kompetens – redan föråldrat?

I september 2009 arrangerade OECD/CERI en konferens kallad New Millenium Learners. Förutom att ge värdefulla inblickar i det pågående projektet med samma namn så gavs en intressant diskussion om kunskaper för det 21:a århundradet, 21st Century Skills. För tio år sedan diskuterades om ett europeiskt datakörkort (ECDL) var rätt väg att gå för att ge… Fortsätt läsa Digital kompetens – redan föråldrat?

Skolverksrapport om digitala lärresurser

I slutet av 2009 publicerade Skolverket en skrift kallad Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Den består av två delar där den första är en sammanfattning av Lena Olssons rapport med samma namn och del 2 en rapportering av ett symposium som hölls den 5-6 mars 2009 i Göteborg. I Del 1 gör Lena Olsson… Fortsätt läsa Skolverksrapport om digitala lärresurser

Mer om öppen utbildning

En spännande nyhet inom rörelsen för öppna lärresurser (OER) är att det nu börjar erbjudas öppen “undervisning” också, dvs personer ställer samman olika typer av OER och arrangerar så att studenter och andra intresserade kan interagera runt materialet och hjälpa varann. Möjligheten att få hjälp att förstå materialet har länge varit den pusselbit som saknats… Fortsätt läsa Mer om öppen utbildning

Efter öppna lärresurser – öppen utbildning!

I mars 2010 lanserades ett internationellt initiativ runt öppen utbildning (Open Educational Practice — OEP) som en fortsättning på trenden med öppna digitala lärresurser. Bakom initiativet står aktörer som UNESCO, Open University i England, International Council for Open and Distance Education (ICDE), Aalto University i Finland m.fl. Öppen utbildning beskrivs som användningen av öppna lärresurser… Fortsätt läsa Efter öppna lärresurser – öppen utbildning!