Satsning på öppna lärresurser lönsam för Open University

Under konferensen Framtiden för OER i Sverige, som jag var med och arrangerade i februari 2010, var en av talarna Patrick McAndrew från Open University och OLnet i Storbritannien. Han redogjorde för erfarenheterna från de första åren med Open Universitys OER-satsning Open Learn. I botten finns en matnyttig utvärderingsrapport. Open University var tidigare ekonomiskt beroende… Fortsätt läsa Satsning på öppna lärresurser lönsam för Open University

Jämförelse mellan Open Access och OER (och öppen källkod)

Under OER-konferensen Framtiden för OER i Sverige i februari 2010 gjorde Jan Hagerlid från Kungliga Biblioteket en intressant jämförelse mellan Open Access-rörelsen (OA) och rörelsen runt öppna lärresurser. Tyvärr har jag inte tillgång till hans bildserie ännu och mina anteckningar är ofullständiga. Men han gjorde en lista med + och – för de båda rörelserna… Fortsätt läsa Jämförelse mellan Open Access och OER (och öppen källkod)

Digitaliseringen av skolan

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Min nya bok, Digitaliseringen av skolan, som vänder sig till alla som är intresserade av… Fortsätt läsa Digitaliseringen av skolan

Digitaliseringen av skolan

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Min nya bok, Digitaliseringen av skolan, som vänder sig till alla som är intresserade av… Fortsätt läsa Digitaliseringen av skolan

Oxford University goes open

I maj 2010 höll Oxford University en konferens för att manifestera sin satsning på öppna lärresurser — OpenSpire. Jag höll en key note om OECD-rapporten Giving Knowledge for Free med en del uppdateringar av vad som hänt sedan den publicerades 2007  PDF: Giving Knowledge for Free. Tyvärr hindrade vulkanaskan mig från att vara på plats… Fortsätt läsa Oxford University goes open

Mer om öppen utbildning

En spännande nyhet inom rörelsen för öppna lärresurser (OER) är att det nu börjar erbjudas öppen “undervisning” också, dvs personer ställer samman olika typer av OER och arrangerar så att studenter och andra intresserade kan interagera runt materialet och hjälpa varann. Möjligheten att få hjälp att förstå materialet har länge varit den pusselbit som saknats… Fortsätt läsa Mer om öppen utbildning

Efter öppna lärresurser – öppen utbildning!

I mars 2010 lanserades ett internationellt initiativ runt öppen utbildning (Open Educational Practice — OEP) som en fortsättning på trenden med öppna digitala lärresurser. Bakom initiativet står aktörer som UNESCO, Open University i England, International Council for Open and Distance Education (ICDE), Aalto University i Finland m.fl. Öppen utbildning beskrivs som användningen av öppna lärresurser… Fortsätt läsa Efter öppna lärresurser – öppen utbildning!

Seminarium på Rektorsakademien om “Digitaliseringen av skolan”

I slutet av augusti 2010 höll jag det första av tre seminarier om min bok “Digitaliseringen av skolan”. Fullsatt lokal på Rektorsakademien i Stockholm. I början av september hölls motsvarande möten i Göteborg och Lund. För den som är intresserade av bildspelet jag visade, så finns det att ladda ner här: Rektorsak_aug2010-1 Den som vill… Fortsätt läsa Seminarium på Rektorsakademien om “Digitaliseringen av skolan”

Inspired by Technology, Driven by Pedagogy

En ny OECD-rapport har kommit ut i dagarna, kallad “Inspired by Technology, Driven by Pedagogy”. Det är en antologi som i huvudsak behandlar tre olika teman: exempel på möjligheter för skolutveckling som tekniken erbjuder såväl på lokal som nationell nivå, hur teknikbaserade innovationer inom utbildningssystemet kan följas och utvärderas, samt forskningens roll i att beskriva… Fortsätt läsa Inspired by Technology, Driven by Pedagogy