Nätet utmanar folkbildningen, 2008

Den starka framväxten av ”learning communities” eller lärande nätverk på Internet både stimulerar och utmanar den etablerade folkbildningen. Folkbildningsrådet bad mig göra en analys av vilka utmaningar och möjligheter det nätbaserade lärandet ger i framtiden. Här kan du läsa resultatet. Framtida utmaningar för folkbildningen

Rektorn och apparaten, 2003

Skolverket gjorde för några år sedan en forskningsöversikt över svensk skolforskning, kallad Kobran, nallen och majjen. Jag blev tillsammans med Annika Ullman tillfrågad att skriva en exposé över svensk skolledarforskning. Vi skrev ett avsnitt kallat Rektorn och apparaten som skildrar skolledarrollen och apparaternas utveckling från 1960-talet fram till början av 2000-talet. Rektorn-o-apparaten

IT-användning i lärarutbildningen 2004

Under 2004 fick jag och några kollegor på Metamatrix i uppdrag av KK-stiftelsen att göra flera olika förstudier som syftade till att höja kunskapen om attityder till IT och hur IT används av studenter och lärare inom lärarutbildningen. En jämförelse gjordes också med den norska lärarutbildningen. Rapporterna utgjorde beslutsunderlag till KK-stiftelsen inför stiftelsens beslut om… Fortsätt läsa IT-användning i lärarutbildningen 2004

IT-användning i lärarutbildningen 2004

Under 2004 fick jag och några kollegor på Metamatrix i uppdrag av KK-stiftelsen att göra flera olika förstudier som syftade till att höja kunskapen om attityder till IT och hur IT används av studenter och lärare inom lärarutbildningen. En jämförelse gjordes också med den norska lärarutbildningen. Rapporterna utgjorde beslutsunderlag till KK-stiftelsen inför stiftelsens beslut om… Fortsätt läsa IT-användning i lärarutbildningen 2004

Digital kompetens – redan föråldrat?

I september 2009 arrangerade OECD/CERI en konferens kallad New Millenium Learners. Förutom att ge värdefulla inblickar i det pågående projektet med samma namn så gavs en intressant diskussion om kunskaper för det 21:a århundradet, 21st Century Skills. För tio år sedan diskuterades om ett europeiskt datakörkort (ECDL) var rätt väg att gå för att ge… Fortsätt läsa Digital kompetens – redan föråldrat?

Hänger förlagen med när skolan digitaliseras?

I det tysta håller den svenska skolan på att successivt bli allt mer digital. Men våra förlag hänger envist fast vid att sälja böcker och tryckta material. Håller de på att bli frånsprungna av verkligheten? Håller omstörtande innovationer på att göra förlagen helt passé? Antalet datorer, interaktiva skrivtavlor och trådlösa nätverk i skolan ökar. Även… Fortsätt läsa Hänger förlagen med när skolan digitaliseras?

Radikala innovationer inte alltid det bästa

När man talar om innovationer tanker de flesta på nya lösningar och produkter som skapar stora förändringar. Men inom utbildningssektorn kan inkrementella innovationer, dvs. förändringar i små steg, vara nog så effektiva. I november 2009 arrangerade OECDs Centre for Educational Research and Innovation och den brasilianska delstaten Santa Catarina en konferens kallad The School of… Fortsätt läsa Radikala innovationer inte alltid det bästa

Skolverksrapport om digitala lärresurser

I slutet av 2009 publicerade Skolverket en skrift kallad Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Den består av två delar där den första är en sammanfattning av Lena Olssons rapport med samma namn och del 2 en rapportering av ett symposium som hölls den 5-6 mars 2009 i Göteborg. I Del 1 gör Lena Olsson… Fortsätt läsa Skolverksrapport om digitala lärresurser

Satsning på öppna lärresurser lönsam för Open University

Under konferensen Framtiden för OER i Sverige, som jag var med och arrangerade i februari 2010, var en av talarna Patrick McAndrew från Open University och OLnet i Storbritannien. Han redogjorde för erfarenheterna från de första åren med Open Universitys OER-satsning Open Learn. I botten finns en matnyttig utvärderingsrapport. Open University var tidigare ekonomiskt beroende… Fortsätt läsa Satsning på öppna lärresurser lönsam för Open University