Skolverkets förslag till nationell it-strategi för skolan

Så har det då kommit – förslaget från Skolverket. Du hittar det här. Det är ett efterlängtat dokument som sannolikt kommer att granskas noggrant av många. Strategin har utarbetats under stor tidspress. Det har bland annat medfört att beredningsprocessen inte varit så öppen som man kunnat hoppas och inte heller så djup. Det finns många frågor där verket hade behövt gräva djupare för att strategin skulle bli ett riktigt spänstigt dokument. Nu täcker man många frågor men ofta ganska ytligt.
Trots att jag delvis varit inblandad i arbetet (genom den internationella översikten – Bilaga 1) tycker jag mig kunna fälla några korta kommentarer:

 • Styrkan i strategin är tydligheten i huvudmännens ansvar för ”den likvärdiga tillgången till digitala verktyg”, det vill säga att all personal i skolan ska ha en egen enhet inom 2 år och alla elever inom 3 år samt kraven för förskolans verksamhet. Det blir svårt för huvudmännen att inte leva upp till de krav som uttrycks. Det är bara att hoppas att regeringen törs stå kvar vid dessa krav, trots att ett antal huvudmän sannolikt kommer att protestera mot kostnaderna.

Det finns dock tre svagheter som jag ser det.

 • Kompetensutvecklingsfrågan – den nämns ofta i strategin men det förblir oklart vilka krav som ställs på huvudmännen och framför allt sägs väldigt lite om professionens egen kunskapsbildning. Här hade man kunnat titta närmare på t.ex. Digitaliseringskommissionens förslag på området.
 • Läromedel – här finns inga initiativ, inte ens ifråga om den mest akuta aspekten nämligen stöd för lärare i bedömning av kvaliteten i olika digitala resurser.
 • Forskning om skolans digitalisering – det sägs att Skolforskningsinstitutet får ansvar för den frågan. Men dels har institutet inte speciellt mycket forskningsmedel och dels har det en inritning mot evidensbasering eller bakåtriktad forskning och inte utvecklingsinriktad forskning. Inte heller sägs ett ord om behovet för Sverige att delta i fler internationella studier.

Slutligen törs man nog påstå att sista ordet inte är sagt i denna fråga. Det finns sedan en tid ett betydande politiskt intresse för skolans digitalisering. Nu ska förslaget behandlas av regeringen och det finns även goda skäl att tro att det kommer en rad riksdagsmotioner i frågan. Den som lever får se…

1 kommentar

 1. “digitalt verktyg”, “enhet”–>vad innebär det? Egen dator, mobil eller platta?
  Är vi likvärdiga om alla har varsin mobiltelefon? Jag förstår inte varför detta ska vara en universell rättighet i skolan?
  Jag har varit med länge både som tekniker och lärare. Politiker och makthavare har oftast en naiv syn på ny teknik. De tror att de räcker med att varje person får varsin “enhet”. Sedan ska det lösa sig av sig själv…Problemet är att IT oftast leder till mer “oordning” i klassrummen och att eleverna gör saker som inte är relevanta för skolans mål.
  Kompetensfrågan för lärare är absolut viktigast (om visionen ska lyckas). Det finns ingen poäng med all ny teknik om inte den kan användas på rätt sätt och förbättra nuvarande utbildning. Det finns flera exempel på IT kan förvärra utbildningen. Se t.ex.
  http://www.nyteknik.se/digitalisering/it-i-skolan-kan-sanka-mattekunskaperna-6344695
  Frågan är: kommer IT och digitalisering av skolan förbättra elevernas kunskaper?
  Kommer eleverna på ett bättre sätt nå skolverkets kurskriterier?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *