Till frågan om digitala läromedel

I arbetet med skolans digitalisering är det en aspekt som diskuteras alltför lite i vårt land. Det är digitala läromedel. Fria lärresurser, eller OER, nämns ofta och stora förhoppningar har fästs vid hur OER. Men de kan rimligen aldrig hel ersätta förlagsproducerat material. Enligt branschstatistiken utgör de digitala läromedlen enbart 4-5 procent av läromedelsmarknaden i Sverige. Detta samtidigt som många kommuner sedan lång tid satsar stora resurser på inköp av hårdvaror.
Andra länder, som t.ex. Danmark, Norge och Nederländerna, har haft en mer balanserad statlig politik där även satsningar på att skapa en marknad för digitala läromedel ingått.
LäromedelI följande skrift, Läromedel behövs för skolans digitalisering, som tagits fram på initiativ av branschorganisationen Svenska läromedel, diskuterar jag hur den svenska politiken på området sett ut i Sverige med kortfattade utblickar till fyra andra länder. Inte minst Danmark har ju en mycket ambitiös och intressant satsning som pågår för fullt. Förhoppningsvis kan frågan om hur vi ska få en levande och vital marknad för digitala läromedel åter komma på den svenska dagordningen.

2 kommentarer

  1. Hej! Jag följer din blogg med stort intresse och har även läst din rapport “Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt” från 2013. Jag tyckte speciellt att kapitel 4 var riktigt intressant, där slutsaten var att motivationen ökat blad elever som getts datorer.
    Din senaste rapport, som du beskriver i blogginlägget skulle vara väldigt givande att läsa. Finns det möjlighet att få en länk?

    1. Hej, kul att du följer bloggen. Du hittar en länk till rapporten alldeles under bilden på rapporten. Hör av dig igen annars.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.