Stockholms iPad-satsning utvärderad

Under våren 2012 fördelades drygt 2 200 iPads på 13 skolor i Stockholm. Jag fick i uppdrag att utvärdera satsningen och har genomfört enkäter, intervjuer och klassrumsobservationer. De frågor utvärderingen skulle besvara var:

  • I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?ordmoln
  • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
  • Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära?

Resultaten kan sammanfattas som att en iPad kan ersätta en dator i de flesta situationer utom möjligen ordbehandling. Vidare är det viktigt att framhålla att iPaden kan komplettera datorn i många sammanhang. Lärare och framför allt äldre elever jobbar gärna med de två enheterna parallellt. I vissa avseenden överträffar iPaden datorn. Det gäller i första hand batteritid, vikt och inloggningshastighet men även att den kombinerar möjligheten att surfa, ta foton, spela in ljud och rörlig bild.
Vidare svarar nio av tio lärare att med iPads är det lättare att motivera eleverna i skolarbetet.
Du hittar hela rapporten här.

13 kommentarer

  1. Pingback: iPad2 | Pearltrees
  2. Spännande! En liten detalj: det står om att lärare tänkt använda paddorna för att låna böcker. Det skulle gå till så att eleverna individuellt skaffar lånekort till stadsbiblioteket och på lärarnas uppmaning lånar titlar som ska läsas gemensamt i skolan. Detta är inte rätt. Det är rektorns ansvar att inom skolans budgetramar tillhandahålla det material som eleverna behöver för sina studier. Kostnaden för böcker kan inte flyttas över till stadsbiblioteket – om man inte skriver ett avtal med dem om hur detta ska gå till. Det finns också en kommersiell tjänst för att köpa in digitala böcker till skolor, den är också ett alternativ.

    1. Men, det är ju så det alltid gått till. Eleverna lånar böcker på biblioteket. Eleverna är ju lika mycket låntagare och medborgare som alla andra.

  3. Varför finner vi inget i rapporten om hur elever påverkats i sitt lärande av sin nya tekniska utrustning? Klarade man kunskapskrav bättre, vilka slags kunskapskrav i så fall? Nådde man kanske bättre skolresultat i andra avseenden?

    1. Det hade varit mycket intressant att undersöka elevernas lärande, men det hade krävt en betydligt längre undersökningsperiod och en större undersökning. Det ingick tyvärr inte i mitt uppdrag denna gång. Men det är något jag hoppas att Stockholms stad följer upp.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *