När ska skolorna sluta köpa datorer till eleverna?

I början av januari 2012 den nya danska regeringen med en uppdaterad version av sin Digitala strategi för Danmark. Den ligger nära den tidigare regeringens men med smärre modifieringar. På skolområdet har strategin fyra punkter:

  • Stöd till utveckling, inköp och effektiv distribution av digitala lärresurser
  • Trådlösa nätverk i alla klassrum till 2014Alla elever ska ha tillgång till en egen dator 2014
  • Klara mål för hur de digitala lärresurserna ska användas och vilka mål man ska uppnå
  • Forskning om IT-baserade lärformer

Det finns flera spännande punkter i strategin. En del är att mycket pengar satsas på att utveckla nya digitala lärresurser och att få fram en ”app store” där lärare och elever enkelt ska kunna ladda ner nya lärresurser. En annan är kravet att alla klassrum och alla elever ska ha tillgång till trådlöst internet senast 2014. Inte minst nytänkande är att regeringen konstaterar att om man ska nå kravet att alla elever ska ha tillgång till en egen dator till 2014, så måste eleverna börja ta med sig sina egna datorer, surfplattor och mobiltelefoner till skolan. Skolan har skyldighet att erbjuda dator till de som inte har tillgång till en egen. Som första land i världen så institutionaliserar Danmarks center-vänsterregering den trend som på engelska kallas Bring Your Own Device (BYOD).
I Sverige har ingen kommun hittills vågat genomföra detta, så vitt jag vet. Reflexmässigt har vi oroat oss för att en ny digital klyfta ska uppstå. Men är det inte dags att på allvar fundera över om det måste bli så? Måste vi inte mycket noga följa det danska exemplet och på allvar fundera över när skolorna ska sluta köpa datorer till eleverna?

5 kommentarer

  1. På den (kommunala) skola jag arbetar har vi trådlöst nätverk och låter eleverna ta med egna datorer och läsplattor. Vi har stationära datorer utspridda i verksamheten och vi har ett antal laptops för utlåning. Alla elever har i princip alltid tillgång till en dator när de behöver en. De lagrar sina arbeten i molnet (främst Google docs och Dropbox). Vi har valt att inte oroa oss för klyftan. Fördelarna med det här systemet är så pass stora att de går före “klyftan-problematiken”. Vi valde det här systemet därför att det möjliggör för alla elever att få tillgång till dator här och nu.

  2. Intressant idé med BYOD men det kräver att skolorna inte bygger in sig i propietära teknologier utan istället verkar för öppna standarder i alla lägen. Först då blir BYOD riktigt flexibelt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *