Mer undervisning om EU i gymnasiet

På uppdrag av Internationella programkontoret har jag gjort en uppföljning av en undersökning från 2007 av hur undervisningen om EU ser ut på gymnasieskolan. SCB administrerade själva enkäten och jag analyserade siffrorna och skrev rapporten. Här hittar du en artikel som beskriver resultaten och här är själva undersökningen. Det viktigaste resultatet är att totalt sett tycks antalet timmar om EU-frågor ha ökat sedan 2007 och skillnaderna mellan studieförberedande program och yrkesförberedande program minskar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.